Staff

Chen Zhao

Chen Zhao
Director
513-529-8133
zhaoc@MiamiOH.edu

Jiang Zhongqing

Dr. Zhongqing Jiang
Associate Director
513-529-8668
jiangz35@MiamiOH.edu

 

Jiawen Cai

Jiawen Cai
Visiting International Instructor
513-529-8667
caij6@MiamiOH.edu

 

Zhibin Jin

Zhibin Jin
Visiting International Scholar
513-529-8600
jinz9@MiamiOH.edu

Yuanyuan Liu
Visiting International Instructor
513-529-8668
liuy110@MiamiOH.edu

Shawn Burt
Program Associate
513-529-2394
burtsm@MiamiOH.edu