Aihua Li

Postdoctoral Fellow
Miami University
104 Shideler Hall
Oxford, Ohio  45056
lia20@MiamiOH.edu

Education

  • BS 2005, School of Resources & Environment, Lanzhou University
  • MS 2008, School of Resources & Environment, Lanzhou University
  • Ph.D. 2012, School of Geography, Beijing Normal University